Sual: Namazın farzları olduğu gibi, orucun da farzları var mıdır?
Cevap:
Orucun farzı üçtür. Bunlar:
1- Niyet etmek.
2- Niyeti,
...