Allah tarafından vahiy yoluyla peygamberlere, peygamberler aracılığıyla da

İnsanlara bildirilen emir ve yasakların bulunduğu kitaplara
...