Sorunlar

Daraltma
X
 
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Temizle
yeni gönderiler
 • Ortacili Can
  Administrator
  • 09.02.1970
  • 8872

  Sorunlar

  Yabancı Misyon Personeli Ve Aile Bireylerinin İkamet İşlemleri

  ​Türkiye’de bulunan ve akredite edilmiş büyükelçilik, elçilik, muvazzaf başkonsolosluk, konsolosluk, muavin konsolosluk, konsolosluk ajanlıkları ve uluslararası kuruluş temsilciliklerinde görev yapan yabancı misyon personeli ve aile bireylerine Dışişleri Bakanlığınca Yabancı Misyon Kimlik Kartı düzenlenir.

  Yabancı misyon personeli, Türkiye’ye girişini veya Türkiye’de ikamet etmekte ise misyonda göreve başlamasını izleyen yedi gün içinde, kendisi ve aile bireyleri için kimlik kartı almak üzere Dışişleri Bakanlığına başvurur.

  Kimlik kartı, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 20'nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentlerine göre, kart hamilinin ikamet izninden muaf olduğunu belgeler.

  Yabancı misyon personelinin görevinin uzatılması halinde, kart geçerlilik süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her koşulda kart geçerlilik süresi dolmadan önce Dışişleri Bakanlığına başvurarak yenisini almakla yükümlüdür.

  Yabancı misyon personeli ve aile bireyleri, haklarında istisnai muamele yapılmasını icap ettiren durumları sona erdikten sonra da Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse, en geç on gün içinde ikamet izni almak üzere valiliklere başvururlar.  Yabancı misyon personelinin, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde ikamet izni belgesi alması gereken aile üyeleri için ikamet izni başvuruları, bağlı bulundukları temsilcilik tarafından mevzuatta öngörülen süreler içinde Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne yapılır.

  Kaynak:.bttdd​
 • Ortacili Can
  Administrator
  • 09.02.1970
  • 8872

  #2
  Batı Trakya Türklerinin Sorunları
  Batı Trakya Türkleri, azınlık olarak yaşadıkları Yunanistan da birçok haksız uygulamaya ve baskıya maruz kalmıştır. Tarih içerisinde birçok sorunla karşılaşılmış ama azınlık halkı cesaret ve kararlılıkla bu sorunların üstesinden gelmeye, alternatifler çözümler aramaya ve yaşam şartlarını iyileştirmeye yönelik bir çok adımlar atmıştır.

  Batı Trakya Türkleri’nin yaşadığı sorunları üç ana başlık altında toplarsak bunları ekonomik ve ekonomiye dayalı sorunlar, toplumsal sorunlar ve kişi hak ve özgürlükleriyle alakalı sorunlar olarak ayırabiliriz. Her ne kadar toplumsal yaşam süreci içerisinde bu sorunlar birbiriyle bağlantılı olsa da yaşanan sıkıntıların daha iyi anlaşılabilmesi için bu sorunları şu şekilde açıklayabiliriz.

  Batı Trakya Türklerinin karşılaştığı en büyük sorun, Kişi Hak ve Özgürlükleri’ne karşı yapılan baskılar ve haksız uygulamalardır.​

  Yorum

  Çalışıyor...
  😀
  😂
  🥰
  😘
  🤢
  😎
  😞
  😡
  👍
  👎