Duyuru

Daralt
Henüz duyuru yok.

Forum Kurallari

Daralt
X
 • Süzgeç
 • Zaman
 • Göster
Tümünü Temizle
yeni yazılar

 • Forum Kurallari

  Telif hakkı gerektirecek her türlü eseri veya crack, serial türü dosyaları ya da bilgileri paylaşmak;
  Müstehcen yazılar yazmak veya müstehcen resimler yayınlamak ya da müstehcen içerikli bağlantı paylaşmak;
  Tamamı büyük harflerden oluşan yazılar yazmak, konu başlıklarını büyük harflerle yazmak;
  Kullanıcı imza alanında video görüntüsü kullanmak;
  Kullanıcı imza alanında 5 satırdan fazla yazı bulundurmak;
  Kaynak göstermeden alıntı yapmak yasaktır.
  16 yaşından küçük kullanıcı iletileri gerektiğinde yönetici onayına tabi tutulabilir.
  Yukarıdaki kurallara aykırı olduğu tespit edilen iletiler platform yönetici ve editörleri tarafından ilgili kullanıcı uyarılmaksızın silinebilir.

  Türk Ceza Kanununda, forumlar üzerinden yapılan bazı haberleşmelere de ceza verileceği açıklanmıştır.

  Madde 125, 1. Fıkra: "Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden yada yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir."
  Madde 125, 4. Fıkra: "Ceza, hakaretin alenen işlenmesi halinde, altıda biri; basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde, üçte biri oranında artırılır."

  Kullanıcı olarak bu sitede yorum yazarken aşağıdaki koşullara uymayı baştan kabul edersiniz:

  Suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel düzeyde, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dahil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi girmemek, postalamamak ya da iletmemek

  Bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da yasal düzenlemelerden kaynaklanan telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları dahil her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları ile korunan ya bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da hakları elinde bulundurandan önceden yazılı izin almaksızın kullanmamak, 3.kişilerin kullanımına sunmamak

  Bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür bilgi, yazılım ya da başka bir malzeme postalamamak ya da iletmemek

  Bu hizmeti kullanırken, bu sitede yayınlanan her türlü yorum, bilgiyi ve verilecek linki denetlemek gibi bir zorunluluğu olmadığını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Ancak, bu site, yukarıda sayılan şartlara ve koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir yasal, idari merciinin talebine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar.

  Bu sitede yorum yazmakla, herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı bu sitenin sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılırsınız.

  İş bu yasal uyarıyı onaylamakla yukarıda belirtilen taahhütlere aykırı tutum ve hareketleriniz nedeniyle bu site, diğer kullanıcılar, üçüncü kişiler veya yetkili merciler nezdinde karşılaşacağınız dava, tazminat ve sair tüm taleplerin doğrudan muhatabı olduğunuzu ve bu sitenin bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul etmiş olursunuz.
Lütfen bekleyin...
X