Duyuru

Daralt
Henüz duyuru yok.

Kur'an'da Adı Geçen Hayvanlar

Daralt
X
Daralt
 
 • Süzgeç
 • Zaman
 • Göster
Tümünü Temizle
yeni yazılar

 • Kur'an'da Adı Geçen Hayvanlar

  Click image for larger version Name:	uzya8f7t.jpg Views:	0 Size:	142.2 KB ID:	499

  DEVE- "Bizim âyetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibirlenmek isteyenler var ya, işte onlara gök kapıları açılmayacak ve onlar, deve iğne deliğine girinceye kadar cennete giremiyeceklerdir! Suçluları işte böyle cezalandırırız!" (el-A'raf / 40)


  Click image for larger version Name:	84xurl2r.jpg Views:	0 Size:	38.9 KB ID:	500

  KATIR- "Atları, katırları ve eşekleri binmeniz ve (gözlere) zinet olsun diye (yarattı). Allah şu anda bilemeyeceğiniz daha nice (nakil vasıtaları) yaratır." (en-Nahl / 8)


  Click image for larger version Name:	jhcb3f6x.jpg Views:	0 Size:	44.6 KB ID:	501

  SİVRİSİNEK- "Şüphesiz Allah (hakkı açıklamak için) sivrisinek ve onun da ötesinde bir varlığı misal getirmekten çekinmez. İman etmişlere gelince, onlar böyle misallerin Rablerinden gelen hak ve gerçek olduğunu bilirler. Kâfir olanlara gelince: Allah böyle misal vermekle ne murat eder? derler. Allah onunla birçok kimseyi saptırır, birçoklarını da doğru yola yöneltir. Verdiği misallerle Allah ancak fâsıkları saptırır (çünkü bunlar birer imtihandır)." (el-Bakara / 26)

  Click image for larger version Name:	i2kohz5t.jpg Views:	0 Size:	109.1 KB ID:	502

  BUZAĞI- "Andolsun ki elçilerimiz (melekler) İbrahim'e müjde getirdiler ve: 'Selam (sana)' dediler. O da: '(Size de) selam' dedi ve hemen kızartılmış bir buzağı getirdi." (Hud / 69) "Musa'ya kırk gece (vahyetmek üzere) söz vermiştik. Sonra haksızlık ederek buzağıyı (tanrı) edindiniz." (el-Bakara / 51)

  Click image for larger version Name:	2c7cicgq.jpg Views:	0 Size:	88.8 KB ID:	503

  İNEK- "'Bizim adımıza Rabbine dua et, bize onun ne olduğunu açıklasın' dediler. Musa: Allah diyor ki: 'O, ne yaşlı ne de körpe; ikisi arasında bir inek.' Size emredileni hemen yapın, dedi." (el-Bakara / 68) "Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere inek ve koyunun iç yağlarını da onlara haram kıldık. Bu, zulümleri yüzünden onlara verdiğimiz cezâdır. Biz elbette doğru söyleyeniz." (el-En'am / 146)

  BATITRAKYANIN FORUM SAYFASI
  ORTACILI CAN FORUMU

  WWW.ORTACILICAN.NET

 • #2
  Click image for larger version Name:	vljwya7j.jpg Views:	0 Size:	49.4 KB ID:	505

  YILAN- "Bunun üzerine Musa asasını yere attı. O hemen apaçık bir yılan oluverdi!" (el-A'raf / 107) "Bunun üzerine Musa asâsını atıverdi; bir de ne görsünler, asâ apaçık bir yılan (oluvermiş)!" (eş-Şuara / 32)

  Click image for larger version Name:	68njwgyt.jpg Views:	0 Size:	68.6 KB ID:	506

  ÇEKİRGE- "Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirgeler, bitler, kurbağalar ve kan gönderdik; yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim oldular." (el-A'raf / 133) "Sanki etrafa yayılmış çekirge sürüsü gibi bakışları perişan (utançtan yere bakar) bir halde kabirlerden çıkarlar." (el-Kamer / 7)

  Click image for larger version Name:	8l8rp7xm.jpg Views:	0 Size:	27.1 KB ID:	507

  EŞEK/MERKEP- "Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerce kitap taşıyan merkebin durumu gibidir. Allah'ın âyetlerini yalanlamış olan kavmin durumu ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez." (el-Cum'a / 5) "Atları, katırları ve eşekleri binmeniz ve (gözlere) zinet olsun diye (yarattı). Allah şu anda bilemeyeceğiniz daha nice (nakil vasıtaları) yaratır." (en-Nahl / 8) "Yürüyüşünde tabiî ol, sesini alçalt. Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir." (Lokman / 19)

  Click image for larger version Name:	ufu5bn2g.jpg Views:	0 Size:	117.4 KB ID:	508

  BALİNA- "Yunus kendini kınayıp dururken onu dev bir balık yuttu." (es-Saffat / 142) "Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Balık sahibi (Yunus) gibi olma. Hani o, dertli dertli Rabbine niyaz etmişti." (el-Kalem / 48)

  Click image for larger version Name:	5a9oikbe.jpg Views:	0 Size:	24.3 KB ID:	509

  DOMUZ- "Allah size ancak ölüyü (leşi), kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Her kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkına saldırmadan ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur. Şüphe yok ki Allah çokça bağışlayan çokça esirgeyendir." (el-Bakara / 173) "De ki: Bana vahyolunanda, leş veya akıtılmış kan yahut domuz eti -ki pisliğin kendisidir- ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka, yiyecek kimseye haram kılınmış birşey bulamıyorum. Başkasına zarar vermemek ve sınırı aşmamak üzere kim (bunlardan) yemek zorunda kalırsa bilsin ki Rabbin bağışlayan ve esirgeyendir." (el-En'am / 145)

  BATITRAKYANIN FORUM SAYFASI
  ORTACILI CAN FORUMU

  WWW.ORTACILICAN.NET

  Yorum


  • #3
   Click image for larger version Name:	4yhrp6e5.jpg Views:	0 Size:	93.4 KB ID:	511

   AT
   - "Nefsanî arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. Bunlar, dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer, Allah'ın katındadır." (Al-i İmran / 14)

   Click image for larger version Name:	7wbq92os.jpg Views:	0 Size:	86.0 KB ID:	512

   KURT- "(Babaları) dedi ki: Onu götürmeniz beni mutlaka üzer. Siz ondan habersizken onu bir kurdun yemesinden korkarım. Dediler ki: Hakikaten biz (kuvvetli) bir topluluk olduğumuz halde, eğer onu kurt yerse, o zaman biz gerçekten âciz kimseler sayılırız." (Yusuf / 13-14) "Ey babamız! dediler, biz yarışmak üzere uzaklaştık; Yusufu eşyamızın yanında bırakmıştık. (Ne yazık ki) onu kurt yemiş! Fakat biz doğru söyleyenler olsak da sen bize inanmazsın." (Yusuf / 17)

   Click image for larger version Name:	qjxk9bpv.jpg Views:	0 Size:	62.6 KB ID:	513

   SİNEK- "Ey insanlar! (Size) bir misal verildi; şimdi onu dinleyin: Allah'ı bırakıp da yalvardıklarınız (taptıklarınız) bunun için bir araya gelseler bile bir sineği dahi yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan geri de alamazlar. İsteyen de âciz, kendinden istenen de!" (el-Hacc / 73)

   Click image for larger version Name:	5mpfhaiy.jpg Views:	0 Size:	86.1 KB ID:	514

   BILDIRCIN- "Ve sizi bulutla gölgeledik, size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik ve 'Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyiniz' (dedik). Hakikatte onlar bize değil sadece kendilerine kötülük ediyorlardı." (el-Bakara / 57) "Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık; Tûr'un sağ tarafına (gelmeniz için) size vâde tanıdık ve size kudret helvası ile bıldırcın eti lütfettik." (TA-HA / 80)


   Resmi büyütmek için tıklayın

Resim Adı:	jryvppz4.jpg
Tıklanma:	6
Boyut:	131.9 KB
ID:	517

   KOYUN- "(Dişi ve erkek olarak) sekiz eş yarattı: Koyundan iki, keçiden iki... De ki: O, bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram etti? Eğer doğru iseniz bana ilimle söyleyin." (el-En'am / 143)
   BATITRAKYANIN FORUM SAYFASI
   ORTACILI CAN FORUMU

   WWW.ORTACILICAN.NET

   Yorum


   • #4
    Resmi büyütmek için tıklayın

Resim Adı:	bwegzshj.jpg
Tıklanma:	7
Boyut:	77.8 KB
ID:	519

    KURBAĞA
    - "Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirgeler, bitler, kurbağalar ve kan gönderdik; yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim oldular." (el-A'raf / 133)

    Resmi büyütmek için tıklayın

Resim Adı:	t5e4wtrh.jpg
Tıklanma:	6
Boyut:	44.9 KB
ID:	520

    ÖRÜMCEK- "Allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, örümceğin durumu gibidir. Örümcek bir yuva edinir; hâlbuki yuvaların en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. Keşke bilselerdi!" (el-Ankebut / 41)

    Resmi büyütmek için tıklayın

Resim Adı:	osc5uopa.jpg
Tıklanma:	5
Boyut:	128.5 KB
ID:	521

    KARGA- 'Derken Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. (Katil kardeş) 'Yazıklar olsun bana! Şu karga kadar da olamadım mı ki, kardeşimin cesedini gömeyim' dedi ve ettiğine yananlardan oldu." (el-Maide / 31)

    Resmi büyütmek için tıklayın

Resim Adı:	gsyfdliw.jpg
Tıklanma:	6
Boyut:	109.7 KB
ID:	522

    KELEBEK- "O gün insanlar yayılmış kelebekler gibi olurlar." (el-Karia / 4)

    Resmi büyütmek için tıklayın

Resim Adı:	6xvtugsi.jpg
Tıklanma:	6
Boyut:	104.9 KB
ID:	523

    FİL- "Görmedin mi Rabb'in fil sahiplerine ne yaptı?" (Fil / 1)
    BATITRAKYANIN FORUM SAYFASI
    ORTACILI CAN FORUMU

    WWW.ORTACILICAN.NET

    Yorum


    • #5
     Resmi büyütmek için tıklayın

Resim Adı:	xupgb5ju.jpg
Tıklanma:	7
Boyut:	112.9 KB
ID:	525

     KEÇİ- "(Dişi ve erkek olarak) sekiz eş yarattı: Koyundan iki, keçiden iki... De ki: O, bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram etti? Eğer doğru iseniz bana ilimle söyleyin." (el-En'am / 143)

     Resmi büyütmek için tıklayın

Resim Adı:	9ezqjnc9.jpg
Tıklanma:	7
Boyut:	36.8 KB
ID:	526

     KÖPEK- "Dileseydik elbette onu bu âyetler sayesinde yükseltirdik. Fakat o, dünyaya saplandı ve hevesinin peşine düştü. Onun durumu tıpkı köpeğin durumuna benzer: Üstüne varsan da dilini çıkarıp solur, bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte âyetlerimizi yalanlayan kavmin durumu böyledir. Kıssayı anlat; belki düşünürler." (el-A'raf / 176)

     Resmi büyütmek için tıklayın

Resim Adı:	bvq3gatf.jpg
Tıklanma:	6
Boyut:	129.8 KB
ID:	527

     MAYMUN- "İçinizden cumartesi günü yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz. İşte bundan dolayı onlara 'sefil maymunlar olun!' dedik." (el-Bakara / 65) "De ki: 'Allah katında cezaya çarptırılma bakımından bunlardan daha kötüsünü size haber vereyim mi? Allah, kimlere lanet etmiş ve gazabına uğratmışsa; kimlerden maymunlar, domuzlar ve şeytana tapanlar yapmışsa, işte bunların makamı daha kötüdür ve onlar düz yoldan daha çok sapmışlardır'." (el-Maide / 60)

     Resmi büyütmek için tıklayın

Resim Adı:	l5fjccrj.jpg
Tıklanma:	6
Boyut:	77.3 KB
ID:	528

     ASLAN- "Aslandan kaçmaktalar." (Müddessir / 51)

     Resmi büyütmek için tıklayın

Resim Adı:	e6sywxqn.jpg
Tıklanma:	7
Boyut:	45.5 KB
ID:	529

     BİT- "Biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirgeler, bitler, kurbağalar ve kan gönderdik; yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim oldular." (el-A'raf / 133)
     BATITRAKYANIN FORUM SAYFASI
     ORTACILI CAN FORUMU

     WWW.ORTACILICAN.NET

     Yorum


     • #6
      Resmi büyütmek için tıklayın

Resim Adı:	ko6gzr9j.jpg
Tıklanma:	23
Boyut:	53.5 KB
ID:	531

      KARINCA- "Nihayet Karınca vâdisine geldikleri zaman, bir karınca: Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin; Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin! dedi." (en-Neml / 18)

      Resmi büyütmek için tıklayın

Resim Adı:	xn5xisn8.jpg
Tıklanma:	8
Boyut:	45.6 KB
ID:	532

      ARI- Rabbin bal arısına: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler (kovanlar) edin." (en-Nahl / 68)

      Resmi büyütmek için tıklayın

Resim Adı:	lentpnuw.jpg
Tıklanma:	8
Boyut:	66.1 KB
ID:	533

      HÜDHÜD- "(Süleyman) kuşları gözden geçirdi ve şöyle dedi: Hüdhüd'ü niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı?" (en-Neml / 20)

      BATITRAKYANIN FORUM SAYFASI
      ORTACILI CAN FORUMU

      WWW.ORTACILICAN.NET

      Yorum

      Lütfen bekleyin...
      X