Duyuru

Daralt
Henüz duyuru yok.

Farzlar

Daralt
X
 • Süzgeç
 • Zaman
 • Göster
Tümünü Temizle
yeni yazılar

 • Farzlar

  32 FARZ

  İMANIN ŞARTLARI
  1- Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak.
  2- Allah'ın meleklerine inanmak.
  3- Allah'ın kitablarına inanmak.
  4- Allah'ın peygamberlerine inanmak.
  5- Ahiret gününe inanmak.
  6- Kadere, hayır ve şerrin yaratıcısının Allah (Celle Celâlühû) olduğuna inanmak.


  İSLAMIN ŞARTLARI
  1- Kelime-i şehadet getirmek.
  2- Namaz kılmak.
  3- Oruç tutmak.
  4- Zekat vermek.
  5- Haccetmek.

  ABDESTİN FARZLARI
  1- Yüzünü yıkamak.
  2- Kollarını (dirsekleriyle beraber) yıkamak.
  3- Başının dörtte birini meshetmek.
  4- Ayaklarını (topuklarıyla beraber) yıkamak.

  GUSLÜN FARZLARI
  1- Ağzına su vermek.
  2- Burnuna su vermek.
  3- Bütün bedenini yıkamak.

  TEYEMMÜMÜN FARZLARI
  1- Niyet.
  2- İki darb ve mesih.

  NAMAZIN FARZLARI
  Dışında olanlar:
  1- Hadesten taharet
  2- Necasetten taharet
  3- Setr-i avret
  4- İstikbal-i Kıble
  5- Vakit
  6- Niyet

  İçinde olanlar:
  1- İftitah tekbiri
  2- Kıyam
  3- Kırâet
  4- Rükû
  5- Secde
  6- Kaide-i ahire.

  --------------------------------------------------------------------

  54 farz

  1- Allahü teâlânın bir olduğuna inanmak.

  2- Helâl yemek ve içmek.

  3- Abdest almak.

  4- Beş vakit namaz kılmak.

  5- Cünüblükten gusl etmek.

  6- Rızkın Allahü teâlâdan olduğuna inanmak.

  7- Helâl, temiz elbise giymek.

  8- Hakka tevekkül etmek.

  9- Kanaat etmek.

  10- Nimetlerinin mukabilinde, Allahü teâlâya şükr etmek.

  11- Kazaya râzı olmak.

  12- Belâlara sabr etmek.

  13- Günâhlardan tevbe etmek.

  14- Allah rızâsı için ibâdet etmek.

  15- Şeytanı düşman bilmek.

  16- Kur'ân-ı kerîmin hükmüne râzı olmak.

  17- Ölümü hak bilmek.

  18- Allahın dostlarına dost, düşmanlarına düşman olmak.

  19- Babaya ve anaya iyilik etmek.

  20- Ma'rûfu emr ve münkeri nehy etmek.

  21- Akrabayı ziyâret etmek.

  22- Emânete hıyânet etmemek.

  23- Dâima Allahü teâlâdan korkup, ferahı (şımarıklığı ve azgınlığı) terk etmek.

  24- Allaha ve Resûlüne itâat etmek.

  25- Günâhdan kaçıp, ibâdetlerle meşgul olmak.

  26- Müslümân âmirlere itâat etmek.

  27- Âleme, ibret nazarıyla bakmak.

  28- Allahü teâlânın varlığını tefekkür etmek.

  29- Dilini, fuhşa âit kelimelerden korumak.

  30- Kalbini temiz tutmak.

  31- Hiçbir kimseyi maskaralığa almamak.

  32- Harâma bakmamak.

  33- Mü'min her hâlde, sözüne sâdık olmak.

  34- Kulağını münkerât dinlemekten korumak.

  35- İlim öğrenmek.

  36- Tartı ve ölçü âletlerini, hak üzere kullanmak.

  37- Allahın azabından emin olmayıp, dâima korkmak.

  38- Müslüman fakirlere zekât vermek ve yardım etmek.

  39- Allahın rahmetinden ümid kesmemek.

  40- Nefsinin isteklerine tâbi olmamak.

  41- Allah rızası için yemek yedirmek.

  42- Kifayet miktarı rızık kazanmak için çalışmak.

  43- Malının zekâtını, mahsûlün uşrunu vermek.

  44- Âdetli ve lohusa olan ehline yakın olmamak.

  45- Kalbini, günâhlardan temizlemek.

  46- Kibrli olmaktan sakınmak.

  47- Baliğ olmamış yetimin mâlını hıfz etmek.

  48- Genç oğlanlara yakın olmamak.

  49- Beş vakit namazı vaktinde kılıp, kazâya bırakmamak.

  50- Zulümle, kimsenin malını yememek.

  51- Allahü teâlâya şirk koşmamak.

  52- Zinâdan kaçınmak.

  53- Şarabı ve alkollü içkileri içmemek.

  54- Yok yere yemîn etmemek
Lütfen bekleyin...
X